Co  zrobić  gdy  nastąpi  zgon  kogoś  bliskiego ?

w szpitalu:

Jeśli zgon nastąpi w szpitalu wystarczy zadzwonić do naszej firmy w celu ustalenia szczegółów odbioru i przewiezienia osoby zmarłej do domu przedpogrzebowego lub inne wskazane  przez klienta miejsce.
Kartę zgonu wystawia lekarz, który opiekował się pacjentem w szpitalu.
Następnie należy zgłosić się do naszego biura w celu uzgodnienia przebiegu uroczystości pogrzebowej

w domu :

Jeśli zgon nastąpił w domu lub miejscu gdzie nie ma stałej opieki lekarskiej należy w pierwszej kolejności wezwać lekarza by stwierdził zgon i wypisał kartę informacyjną lub kartę zgonu. Następnie należy zadzwonić do naszej firmy w celu ustalenia szczegółów odbioru osoby zmarłej i przewiezienia jej do domu przedpogrzebowego.
Po wystawieniu karty zgonu przez lekarza, należy udać się do USC po uzupełnioną kartę zgonu.
Następnie należy zgłosić się do naszego biura w celu uzgodnienia przebiegu uroczystości pogrzebowej.

Pochówek dzieci martwo urodzonych

Wszystkich rodziców dzieci martwo urodzonych mających problem z otrzymaniem rzetelnej informacji co do pochówku swojego dziecka, odsyłamy do strony http://www.poronienie.pl, gdzie bardzo dokładnie opisano do czego Państwo macie prawo i jak postępować w przypadku przedwczesnej śmierci dziecka. Znajdziecie tu Państwo również przydatne akty prawne oraz przykładowe wzory pism do szpitali i USC. Być może te informacje pomogą Państwu w rozwiązaniu problemów administracyjnych związanych ze śmiercią Waszego dziecka.


Oprócz biura zakładu, które jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 18.00, w soboty i niedziele w godz. 9.00 do 16.00
dyżur przez całą dobę  pełnimy (również w soboty, niedziele i święta)

pod nr telefonu : +48 502-166-235